farnosť Rakúsy

Dátum vzniku vo farnosti: 15.10.2019
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)