farnosť Rakúsy

Dátum vzniku vo farnosti: 15.10.2019
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)