farnosť Prešov

Dátum vzniku vo farnosti:
Počet kaplniek a skupín:


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Dátum vzniku: 19.2.2023
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)