farnosť Prečín

Dátum vzniku vo farnosti: 12.11.2021
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)