farnosť Petrova Ves

Dátum vzniku vo farnosti: 22.11.2014
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)