farnosť Oravská Lesná

Dátum vzniku vo farnosti: 27.10.2013
Počet kaplniek a skupín: 9

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Dátum vzniku: 20.12.2014
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)