farnosť Nižná

Dátum vzniku vo farnosti: 24.4.2019
Počet kaplniek a skupín: 5

zdieľajte - lajkujte :-)