farnosť Nedožery – Brezany

Dátum vzniku vo farnosti: 11.3.2018
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)