farnosť Mútne

Dátum vzniku vo farnosti: 6.6.2022
Počet kaplniek a skupín: 10

zdieľajte - lajkujte :-)