farnosť Krivany

Dátum vzniku vo farnosti: 17.4.2016
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)