farnosť Kotešová

Dátum vzniku vo farnosti: 27.11.2022
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)