farnosť Košice – Ťahanovce

Dátum vzniku vo farnosti: 8.12.2011
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)