farnosť Košeca

Dátum vzniku vo farnosti: 20.1.2017
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)