farnosť Komjatice

Dátum vzniku vo farnosti: 9.5.2015
Počet kaplniek a skupín: 4

zdieľajte - lajkujte :-)