farnosť Horná Maríková

Dátum vzniku vo farnosti: 30.6.2013
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)