farnosť Dežerice

Dátum vzniku vo farnosti: 6.12.2015
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)