farnosť Bratislava – Petržalka, Lúky

Dátum vzniku vo farnosti: 12.5.2013
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)