farnosť Bratislava – Dlhé diely

Dátum vzniku vo farnosti: 27.11.2020
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)