farnosť Bojná

Dátum vzniku vo farnosti: 27.5.2012
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)