farnosť Bijacovce

Dátum vzniku vo farnosti: 9.10.2016
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)