farnosť Banská Bystrica – Podlavice

Dátum vzniku vo farnosti: 3.10.2020
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)