farnosť Banská Bystrica – Kostol sv. Alžbety

Dátum vzniku vo farnosti: 27.7.2014
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)