farnosť Banská Bystrica – katedrála

Dátum vzniku vo farnosti: 23.2.2014
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)