farnosť Bratislava – Devínska Nová Ves

Dátum vzniku vo farnosti: 14.3.2016
Počet kaplniek a skupín: 5

zdieľajte - lajkujte :-)