Členovia

Vo farnostiach na Slovensku sa šíria skupinky všeobecných členov modliacich sa v rodine /apoštolát vo svojej rodine/. Panna Mária takto putuje už v mnohých farnostiach po Slovensku vo všetkých diecézach. K 31. 12. 2023 je Združenie Zázračnej medaily založené v 328 farnostiach, kde putuje 1 330 kaplniek v cca 37 000 domácnostiach všeobecných členov.

V roku 2015 a v roku 2023 prebiehali aj formačné stretnutia pre tých, ktorí majú záujem o aktívne členstvo /apoštolát aj mimo rodiny, pre farnosť/. Aktívnych členov ZZM na Slovensku je 235.

Všeobecní členovia

  • Členovia nosia s úctou a dôverou posvätenú Zázračnú medailu a často opakujú povzdych: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame,“ a tak upevňujú svoju vernosť.
  • Členmi združenia sú rodiny, ktoré majú účasť na apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a prijímajú kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti.

Aktívni členovia

  • Záujemca písomne, listom vyjadrí svoju túžbu aktívne patriť do združenia. Po ukončení polročnej formácie, ktorá sa zameriava na spoznávanie združenia a štatútov, je záujemca oficiálne, verejne prijatí do Združenia Zázračnej medaily.
  • Podieľajú sa na činnosti združenia, snažia sa plniť ciele združenia a ustanovenia vy­svetlené v Štatútoch. Zúčastňujú sa na stret­nutiach v miestnych, regionálnych centrách.
  • Majú právo hlasovať a voliť.