Stretnutie aktívnych členov v Bratislave

Nový rok 2018 sme začali stretnutím v Bratislave v Ružinove u našich pátrov vincentínov, v sobotu 13. januára, kde sme sa spoločne stretli aktívni aj všeobecní členovia z Bratislavy a Záhoria. Po polročnej formácii sme sa takto stretli po siedmych mesiacoch, aby sme sa opäť vzájomne povzbudili. Tento krát bolo stretnutie zamerané na oživenie lásky k sv. omši a jej plnohodnotnému prežívaniu. Pozerali Čítať viac . . .

Slávnostná svätá omša v Malackách

V sobotu 25.11.2017 sa v našej farnosti Malacky, vo františkánskom chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie, uskutočnilo večerné slávnostné modlitbové stretnutie členov ZZM a farníkov. Toto nádherné podujatie organizovali členovia ZZM farnosti Malacky, filiálky Kostolište a farníci pri príležitosti výročia sviatku Panny Márie Zázračnej medaily. 27.11.1830 sa Panna Mária zjavila sr. Kataríne Labouré v Materskom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Paríži na rue Čítať viac . . .

Formačné dni pre členov ZZM z Považia v Beluši

28. októbra 2017 v sobotu sme s radosťou začali polročnú formáciu pre členov Združenia Zázračnej medaily z farností na Považí, na ktorú pozývame všetkých, ktorí majú záujem a môžu sa stať aj aktívnymi členmi! Nasledujúci dátum stretnutia je 25. novembra 2017 /sobota/. Ostatné dni sa spoločne dohodneme. Opýtajte sa aj vo svojich skupinách, kto by mal záujem, môžete Čítať viac . . .

Formačné dni v Bratislave

Formačné dni pre členov ZZM na západnom Slovensku 4. februára 2017 sme s radosťou odštartovali polročnú formáciu pre členov združenia na západnom Slovensku – Bratislavu a okolie! Miesto stretnutí bola Bratislava – Ružinov, farnosť sv. Vincenta de Paul. Je to vhodné miesto, s priestorom pod kostolom, kde sme mohli stretať. Hneď vedľa je reštaurácia, kde Čítať viac . . .

Formačné dni v Prešove

Formačné dni pre členov ZZM na východnom Slovensku Dňa 18. septembra 2016 sa začali polročné formačné stretnutia v Prešove pre členov združenia z východného Slovenska.. Na formačných dňoch sme sa stretali v nedeľu raz do mesiaca, spolu 5 stretnutí: 18. septembra 2016, 13. novembra 2016, 11. decembra 2016, 22. januára 2017, 19. februára 2017. Posledné stretnutie bola duchovná Čítať viac . . .