Požehnanie 17. kaplnky v Oščadnici

3.októbra 2020 sme mali vo farskom kostolíku v Oščadnici fatimskú sobotu. Kaplnka Panny Márie ZM bola počas jej slávenia pred obetným stolom. Modlili sme sa ruženec, spievali sme za každým desiatkom piesne k Panne Márii – takto sme prosili a ďakovali… Zúčastnili sa aj nové členky ZZM sedemnástej skupinky podomovej návštevy Panny Márie. Na ich Čítať viac . . .

Piaty formačný deň v Beluši

Dňa 10.03.2018 sa uskutočnil V. formačný deň pre budúcich aktívnych členov ZZM v Beluši. Po registrácii a vrelom privítaní, sme sa zoznámili s video prezentáciou o živote a poslaní Sv. Lujzy de Marillac, ktorá je spoluzakladateľkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Sestry podľa vzoru zakladateľa – sv. Vincenta de Paul, nachádzajú Krista vo svojich najchudobnejších bratoch a sestrách. Čítať viac . . .

Pozdrav zo Štefanoviec

Pozdravujeme zo Štefanoviec v nedeľu 17.12.2017 sme urobili zbierku Boj proti hladu v celej farnosti Lipovce. Peniažky posielame za celú farnosť na účet zbierky. Dnes 19.2.2018 sme si pripomenuli prvé výročie príchodu kaplnky Panny Márie do filiálky Štefanovce svätou omšou a krížovou cestou. Sv. omša bola za členov Združenia Zázračnej medaily a ich rodiny. Kaplnka Čítať viac . . .

Štvrtý formačný deň v Beluši

V sobotu 17.2.2018 sa uskutočnil IV. FORMAČNÝ DEŇ PRE BUDÚCICH AKTÍVNYCH ČLENOV ZZM na Považí v Beluši. Stretnutia sa zúčastnilo 25 členov z rôznych farností s programom zameraným na tému 1. Božieho prikázania. Ráno 9:30 sme sa zaregistrovali v pastoračnom centre v Beluši. Nasledoval Dokumentárny film – svedectvo obrátenia pána Ševčíka. Po filme bola prednáška – 1. Božie prikázanie. Na Čítať viac . . .

Ukončenie jubilejného roka vincentskej charizmy

Dňa 29. januára 2018 som sa zúčastnila konferencie  pri ukončení jubilea 400 rokov vincentskej charizmy, ktoré sa uskutočnilo u otcov vincetínov v Bratislave – Ružinove. Toto stretnutie veľkej vincentskej rodiny, kde sa nás stretlo vyše 100 ľudí – zasvätených sestier, kňazov, laikov, bolo nesené v láskavej rodinnej atmosfére. Bolo pre mňa veľmi milé stretnúť veľa známych tvárí. Prednášal otec Stanislav Čítať viac . . .