Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Skalitom

Dňa 26.02.2023 bola 1. pôstna nedeľa a pre našu farnosť Skalité výnimočný, milostivý a požehnaný deň. Pýtate sa prečo? V tento deň nás poctil svojou návštevou páter Jozef Noga, CM, vincentín z Bratislavy, aby spolu s pánom farárom Martinom slúžili slávnostnú svätú omšu a pri nej požehnali 11 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie. Tieto budú Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky Panny Márie vo Varíne

V nedeľu 26.2.2023 bola v našej farnosti požehnaná už deviata kaplnka Podomovej návštevy Panny Márie. Pri sv. omši ju požehnal duchovný otec Andrej Týleš. Členovia ružencového spoločenstva rodičov školopovinných detí sa tešia na Pannu Máriu, ktorá bude ich veľkou pomocníčkou, sprostredkovateľkou mnohých milostí a oporou v rodinnom živote pri výchove detí a pri plnení si Čítať viac . . .

Požehnanie a odovzdanie kaplnky v Bardejove

17. február 2023 bol pre nás jeden ďalší z významných a pamätných dní. V tento pekný piatkový večer sme prežívali znova veľkú radosť. Do našej farnosti Svätej rodiny v Bardejove na Vinbargu zavítala rehoľná sestra Mária dkl (vincentka). Prišla nás povzbudiť a zároveň predstaviť udalosti zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily, zvlášť členom novej, v poradí už šiestej skupinky, Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Levice

Požehnanie kaplniek ZZM vo farnosti Levice – mesto v kostole sv.  Michala Archanjela Predstavenie Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Levice – mesto sme mali česť zažiť v prítomnosti sr. Márie a Agnešky DKL 5.2.2023 v rámci troch dopoludňajších sv. omší v Kostole sv. Michala archanjela. V kostole bola vystavená kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily spolu Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Raková

V nedeľu 29. januára 2023 nám slávnostne pri sv. omši požehnal 5 kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily náš rodák páter Ferko Honíšek CM. Osobitne ďakujeme za povzbudzujúce slová v homílii, aby sme sa nebáli prichádzať k Panne Márii so svojimi každodennými ťažkosťami a odovzdávať jej ich. Naša nebeská Matka je mimoriadne štedrá na milosti a túži Čítať viac . . .

Požehnanie tretej kaplnky v Ťapešove

V nedeľu 22.1.2023 v Ťapešove, pri sv. omši bola požehnaná ďalšia kaplnka pre našu dedinu. Rodiny pribúdajú a už sme boli veľmi veľká skupinka podomovej kaplnky Panny Márie, skupinu sme preto museli rozdeliť na dve skupinky. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa, že si Panna Mária priťahuje rodiny do svojej rodiny ZZM a tak aj k svojmu Synovi Ježišovi! Čítať viac . . .