Požehnanie kaplniek vo farnosti Bohdanovce nad Trnavou

V sobotný podvečer misijného týždňa 29. apríla bola svätá omša spojená s odovzdaním kaplniek Panny Márie. V rámci farnosti sme prijali dve kaplnky. Jednu do filiálky Šelpice a druhú do farského kostola Bohdanovce nad Trnavou. Veríme, že Panna Mária prinesie do našich domovov veľa milostí a požehnania. Sme vďační, že touto formou budeme bližšie k Čítať viac . . .

Požehnanie 4. kaplnky v Ruskove

V nedeľu 14.05.2023 bola v našej farnosti radostná udalosť. Náš duchovný otec Stanislav Stronček spolu s otcom Ondrejom slúžili sv. omšu na konci ktorej sa modlili za rodiny, ktoré Panna Mária Zázračnej medaily navštívi, potom posvätil putujúcu kaplnku a vyzval rodinu Novotnú k oltáru, aby sa prišli pomodliť modlitbu prijatia Panny Márie do svojej domácnosti a prevziať si Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Uloži

V sobotu, 13. mája 2023 na sviatok Panny Márie Fatimskej, sme mali vo farnosti ráno o 9,00 hod. slávnostnú sv. omšu. Hlavným celebrantom bol P. Ondrej Skočík CM, vincentín, ktorý požehnal pre naše farnosti Uložu a Vyšné Repaše dve kaplnky, pre skupiny, ktoré sa vytvorili po návšteve a prezentácii tohto apoštolátu sr. Gemmou. Týmto požehnaním sa založilo Združenie Zázračnej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Žitavany

V stredu 3.mája 2023 naša farnosť Žitavany a filiálka Machulince dostali veľký dar a milosť. Prežili sme slávnosť posvätenia putujúcich kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Po niekoľkých prekážkach nám sestrička Mária z Nitry s pomocou Panny Márie priviedla pátra Nikolaja, ktorý nám odslúžil svätú omšu, oboznámil nás s milosťami, ktoré prichádzajú do rodiny, ktorá ju Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Kysuckom Novom Meste

Je 16. apríla 2023 – nedeľa Božieho milosrdenstva a u nás vo farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste sa konala milá slávnosť – požehnanie „Podomových kaplniek Panny Márie Nepoškvrneného počatia“ a tým založenie Združenia Zázračnej medaily. Po návšteve sestry Gemmy, vincentky v našej farnosti (12.2.2023), ktorá nás oboznámila s poslaním Združenia Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Čítať viac . . .

Panna Mária v kňazskom seminári biskupa Vojtaššáka

Panna Mária Zázračnej medaily prišla do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka V roku 1830 sa Panna Mária zjavila francúzskej rehoľníčke, dnes už svätej Kataríne Labouré. Počas tohto zjavenia ju Panna Mária poprosila, aby sa dali raziť malé medaile na ktorých bude nápis: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Čítať viac . . .