Požehnanie tretej kaplnky v Ťapešove

V nedeľu 22.1.2023 v Ťapešove, pri sv. omši bola požehnaná ďalšia kaplnka pre našu dedinu. Rodiny pribúdajú a už sme boli veľmi veľká skupinka podomovej kaplnky Panny Márie, skupinu sme preto museli rozdeliť na dve skupinky. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa, že si Panna Mária priťahuje rodiny do svojej rodiny ZZM a tak aj k svojmu Synovi Ježišovi! Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Senec

V pondelok večer 19. decembra nám pri večernej sv. omši požehnal otec Garaj tri kaplnky. Po požehnaní a prednesení Modlitby prosby si ich slávnostne prevzali prvé rodiny. Vytvorili sme 2 kaplnky zo slovenských veriacich a tú tretiu zaplnili naši maďarskí veriaci. Bola prednesená aj modlitba v maďarčine. . Veľmi pekne ďakujeme za všetko, hlavne Vám Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Sereď

V pondelok 5.12.2022 p. dekan Ján Hallon spolu so svojimi farníkmi v našej farnosti Sereď privítal o. Jozefa Garaja CM. Radosť a úsmev na ich tvárach, a aj na našich, sa nedal prehliadnuť. Touto radosťou nás dobrotivý Boh obdarúva neustále, keď sú srdcia zakotvené v Kristovi cez Máriu. Radosť nás všetkých predchádzala nádhernej slávnosti, sláveniu Čítať viac . . .

Stretnutie členov ZZM vo farnosti Medzibrod

Dňa 26.novembra 2022 dostala naša farnosť obrovskú milosť od Panny Márie. Po misiách v roku 2016, ktoré vysluhovali kňazi vincentíni a rehoľné sestričky DKL sv. Vincenta de Paul sme sa stali všeobecnými členmi ZZM. Farnosť Medzibrod ako aj filiálky Ľubietová a Hiadeľ. Po požehnaní 3 kaplniek začala Panna Mária putovať po rodinách. Postupom času to Čítať viac . . .

Príhovor generálneho otca

PANNA MÁRIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY OTVÁRA DVERE VŠADE, KAM PRICHÁDZA (Príhovor generálneho otca T. Mauriča pri otvorení generálneho zhromaždenia ZZM) Drahý otec Carl, sestra Carolina, sestra Ana Amélia, drahí zvolení členovia generálnej rady a členovia tohto generálneho zhromaždenia ZZM! Veľmi sa teším, že tu s Vami dnes môžem byť a môžem sa s vami podeliť s niekoľkými úvahami o Panne Čítať viac . . .