Požehnanie kaplniek Dubodiel

Požehnanie kaplniek v našej farnosti sa uskutočnilo 17.12.2023 kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Milanom Grossmanom. Na dvoch sv. omšiach odovzdal páter Milan kaplnky do našej farnosti a filiálok na Veľkú Hradnú a Cimennú. Oboznámil nás o svojej činnosti v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Priblížil nám svoju prácu a svojimi svedectvami nám ukázal, aký veľký význam má putovanie Panny Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Kolta

Piateho decembra 2023 v našej farnosti Kolta pri večernej sv. omši páter Jozef Noga požehnal dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Zároveň ich aj odovzdal prvým dvom rodinám. Keďže cesta ku tomuto dňu bola dlhá, o to bola krajšia a nezabudnuteľná. Už aj v našej farnosti máme vzácny dar. Panna Mária, rozprestri nad nami svoj Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Rožkovany

23. november 2023 bol pre mnohých ľudí celkom obyčajný pracovný deň. Ale pre veriacich z farnosti Rožkovany to bol deň, na ktorý sa len tak nezabúda. Deň, keď páter Ondrej Skočík CM pri večernej svätej omši požehnal šesť kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Do farského kostola prišli veriaci nielen z Rožkovian, ale aj z Jakubovej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Revúcej

V Revúcej, dňa 22. novembra 2023, nastala krásna chvíľa a pekná slávnosť. Večer o 18,00 h pri svätej omši, ktorú celebroval páter Dominik Pavol CM, bolo požehnaných päť putovných kaplniek Panny Márie. Prevzalo ich do svojich rodín 5 zástupcov jednotlivých skupín. Vo farnosti Revúca, filiálkach Revúčka a Muránska Zdychava sa spolu prihlásilo 83 rodín. Tam, kde sa rodí dobrá Čítať viac . . .

Svedectvo aktívnej služby našich členov ZZM v Novej Dubnici

V sobotu 18. novembra 2023 sme mali v Kolačíne krásnu sv. omšu pri príležitosti sviatku ZZM – Panny Márie Zázračnej medaily na ktorej bol aj pán kaplán z dubnickej väznice, ktorý rozprával svedectvo. Panna Mária robí veľké veci aj medzi odsúdenými aj medzi zamestnancami v ústave, mení vzťahy. Odsúdení robia ružence, vo väčšom počte sa zúčastňujú Čítať viac . . .

Požehnanie šiestej kaplnky PMZM

V nedeľu 12. novembra 2023, pri sv. omši, bola pánom dekanom Stanislavom Strončekom vo farnosti Ruskov, požehnaná už v poradí šiesta putovná kaplnka Panny Márie. Poslaním Panny Márie Zázračnej medaily je navštevovať, povzbudzovať a rozdávať hojné milosti v rodinách vo filiálke Ďurkov. Prevzala si ju prvá mladá rodinka. Bez Panna Mária, oroduj za nás a pomáhaj nám na ceste za Čítať viac . . .