Požehnanie kaplniek vo farnosti Vrbov

Pozdravená buď Mária… Krásnou piesňou k Panne Márii sa  náš  Kostol  sv. Serváca vo Vrbove ozýval 22. Júna 2021, keď duchovný otec našej farnosti privítal vdp. pátra Ondreja Skočíka, aby nám požehnal a odovzdal  putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Veľmi sme sa tešili na túto krásnu slávnosť, keď prichádzali pred oltár duchovní otcovia a Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Chlebniciach

K dvom kaplnkám v našej farnosti Chlebnice pribudli 12. júna 2021 dve nové kaplnky. Požehnal ich duchovný otec PaedDr. Stanislav Misál počas svätej omše, ktorú sme slávili na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Kaplnke Panny Márie Fatimskej, čo dodalo tejto prekrásnej slávnosti úctu a dôstojnosť. Naši rodáci sľúbili Pánu Bohu, že postavia kaplnku, ak zachráni dedinu od vojnových pohrôm. Nech Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Brezovej pod Bradlom

V nedeľu 6.júna tohto roku sme v našej farnosti  privítali  P. Jozefa Garaja, ktorý spoločne s naším duchovným otcom Mariánom Libičom slávil svätú omšu.  Po príhovore a  požehnaní  podomových kaplniek v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice si  ich prvé rodiny odniesli domov, aby  táto návšteva Panny Márie prostredníctvom spoločnej  modlitby prehĺbila lásku, pokoj,  jednotu a Čítať viac . . .

Požehnanie 4. putovnej kaplnky vo farnosti Veľký Biel

Počas sv. omše na prvú júnová sobotu 5.6.2021 v našej farnosti  Veľký Biel pán farár Mgr. Gabriel Klenko posvätil 4. kaplnku Panny Márie ZZM. Táto kaplnka bude putovať v rodinách našej filiálky – Nová Dedinka. Pán farár v modlitbe prosil, aby sa Panna Mária prihovárala za všetky duchovné a hmotné potreby, o ktoré budeme jej prostredníctvom prosiť nebeského Otca. . Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo Zvolene

Zavolajte mame na telefónne číslo Bez hriechu počatá Panna Mária… V nedeľu 25.4.2021 prišiel do našej farnosti Božského Srdca Ježišovho Zvolen – Sekier P.  Pavol Noga z rehole vincentínov, aby nám posvätil a odovzdal kaplnku Panny Marie Zázračnej medaily. V úžasnej kázni P. Pavol povedal, že Boh je do nás zaľúbený a robí všetko. Posiela Matku, aby Čítať viac . . .