Požehnanie kaplniek v Ladcoch

V sobotu  4. júna 2022 v predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého sme boli požehnaní nádherným časom, kedy prišiel páter Jozef Noga posvätiť kaplnky Zázračnej medaily pre našu farnosť. Boli sme svedkami dvoch úžasných okamihov. Prvým bolo, že liturgia svätej omše bola už k slávnosti Ducha Svätého, skrze ktorého počala Panna Mária, skrze ktorého sa stala Matkou Spasiteľa Čítať viac . . .

Požehnanie prvých kaplniek v Prievidzi

27.novembra 2021 moja dcéra Veronika prišla o bábätko. Bola sobota. Ja som si pustila rádio Lumen a počula som, že je sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Vtedy som ešte vôbec netušila, že o niekoľko mesiacov, presne 9.mája 2022, na sv. omši vo farskom Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi bude P. Dobra CM požehnávať a odovzdávať prvé tri putujúce kaplnky Panny Čítať viac . . .

Z farností o pomoci odídencom z Ukrajiny

Na tomto mieste Vám prinášame postrehy a články od Vás z farností, kde poukazujete na aktuálne dianie a pomoc priamo u Vás, za čo Vám patrí úprimné Pán Boh odmeň. Oravský Podzámok Pozdravujeme Vás milé spoločenstvo, ďakujeme za podporu i modlitby, aby sme boli vytrvalí a radostní v službe. Čo sa týka pomoc Ukrajine, keď sa niečo nové dozviem, radi pomôžeme. Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo farnosti Grinava

19.apríla 2022 vo farnosti Grinava vzniklo Združenie Zázračnej medaily spojené s apoštolátom putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré má 24 rodín alebo veriacich žijúcich samostatne. Putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily bola požehnaná P. Jozefom Garajom pri večernej svätej omši vo farskom Kostole sv. Žigmunda v Grinave. . Od tejto chvíle sa tešíme na Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky – Bratislava Kalvária

Veľmi ďakujem za možnosť mať kaplnku pre členov ružencového bratstva v Bratislave na Kalvárii. Keby mi sr. Mária neponúkla myšlienku dať putovať Pannu Máriu po rodinách členov ružencového bratstva, tak by mi to asi nikdy nenapadlo. Je to mimoriadna milosť vytvoriť ešte pevnejšie puto medzi rodinami, ktoré sú prepojené iba jedným členom (väčšinou mamičkou alebo babkou). A myslím si, že sa Čítať viac . . .