Požehnanie kaplniek v Dolnom Kubíne

Po prezentácii o Združení Zázračnej medaily spolu so svedectvami dňa 20.10., ktorú pre veriacich pripravili sestry vincentky, aby sa o ZZM a Panne Márii Zázračnej medaily dozvedeli viac, prejavili záujem viaceré rodiny aj osamelí našej dolnokubínskej farnosti a tak sa vytvorilo 5 skupín. V každej je 25 domácností, v ktorých bude pravidelne putovať kaplnka Panny Márie. Vo Čítať viac . . .

Boj proti hladu

17.októbra sme v našej farnosti Oľšovany vyhlásili zbierku Boj proti hladu. Pán farár vyhlásil, že si ľudia môžu zakúpiť medovníkové srdiečka vo všetkých 4 filiálkach. Asi najviac sa tešili srdiečkam deti. Keďže táto zbierka nebola u nás po prvýkrát, veriaci to už poznali. V našej farnosti sa konala 3x. . Tohto roku bola trochu iná, Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Prečín

V piatok 12.11.2021 sme v našom farskom kostole v Prečíne privítali pátra Františka Honíška CM, ktorý nám posvätil dve putovné podomové kaplnky Panny Márie. Tie si prevzali prvé rodiny a priniesli si ich domov, aby tak začala Panna Mária putovať, ochraňovať, pomáhať v trápeniach a konať zázraky aj v rodinách našej farnosti. . S láskou Ťa, Mária, u nás vítame ! Bez hriechu počatá Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Terňa

Od 10.11.2021 naša farnosť Terňa prežíva veľkú radosť. Už aj u nás budú putovať posvätené kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Vo farskom kostole v Terni pri svätej omši nám ich požehnal P. Ondrej Skočík. Pri homílii sme sa spoločne zamýšľali nad úctou k Panne Márii. Pripomenul nám, že pri putovaní podomovej kaplnky máme myslieť na Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Martin – Sever

Keď k nám do kostola prišli sestry vincentky (sestra Mária a Renáta) rozprávať o Združeniu Zázračnej medaily, hneď po ich prvých slovách vo mne vzbĺkla túžba, že tu sa musím realizovať. Tu je moja cesta k Panne Márii. A tak som aj konala. . Keď nám sestry povedali o vzniku Zázračnej medaily, krásne svedectvá a Čítať viac . . .