List generálneho otca – Mystika lásky pre 21. a ďalšie storočia

Rím, Pôstne obdobie 2022 Všetkým členom Vincentskej rodiny MYSTIKA LÁSKY PRE 21. A ĎALŠIE STOROČIA Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Po šiestich rokoch sa končí moje funkčné obdobie. Týmto listom na Pôst by som chcel zhrnúť adventné a pôstne reflexie za posledných 6 rokov. Začnem svojím Čítať viac . . .