Návšteva farnosti BB – Podlavice

Moja osobná skúsenosť s kaplnkou Panny Márie a so ZZM Bola nedeľa. Prežívala som neskutočne ťažké a náročné obdobie svojho života. Asi tri dni pred touto nedeľou som sa dozvedela jednu veľmi zlú správu ohľadom jedného člena našej rodiny, ktorý sa ocitol vo veľmi zložitej životnej situácii a mala som o neho nesmierne obavy.  Prenikol ma neskutočný strach, čo s ním Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Kotešová

V nedeľu 30. októbra 2022 bolo vo farnosti Kotešová predstavené Zduženie Zázračnej medaily spolu s apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie. Na pozvanie pána farára Romana Titzeho Združenie prezentovala kotešovská rodáčka sr. Gemma, vincentka z Dolného Kubína, ktorá spolupracuje pri šírení tohto apoštolátu na Slovensku. Pri sv. omšiach povedala niekoľko základných informácii a rozdávala ľuďom Zázračné medaily s novénou. . Popoludní o Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Lietava

Nedeľa 16. októbra 2022 sa stala dôležitým dňom našej farnosti. Po prezentácii a oboznámení sa so ZZM a s podomovou návštevou Panny Márie, ktoré bolo pred mesiacom v septembri, sme mali možnosť prihlásiť a zapísať sa do zoznamu, z ktorého sa vytvorili skupinky rodín, ku ktorým bude prichádzať putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Našu Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Handlová

9.10.2022 sme s túžbou a radosťou privítali na pôde nášho Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej sestru Máriu Gostíkovú zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre. . Po prvej sv. omši, aj po druhej sv. omši sa nám sestra úžasnými pútavými slovami prihovorila skrze Sv. Ducha, aby nám priblížila posolstvo Panny Márie Zázračnej Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Lednica

So Zázračnou medailou som sa stretla už dávnejšie v Horovciach, kde som vyrastala vo farnosti Pruské. Do nášho kostola na Hôrkach v Horovciach prišla rehoľná sestra vincentka a rozprávala o Zázračnej medaile a Podomovej návšteve Panny Márie. Potom neskôr boli vo farnosti požehnané aj kaplnky Panny Márie, kde som sa samozrejme zapísala, aby sme kaplnku Čítať viac . . .