Stretnutie vo farnosti Nitrianske Rudno

V nedeľu 10. marca 2019 sme vycestovali do ďalšej farnosti, ktorá prejavila záujem o apoštolát Združenia Zázračnej medaily. Aj rodiny vo farnosti Nitrianske Rudno túžia prijímať Pannu Máriu Zázračnej medaily do ich domácností, stretávať sa na spoločnej modlitbe a tak si pri Panne Márii, ktorá ich navštívi, uvedomiť Jej živú prítomnosť, nájsť čas na Pána Boha, na seba navzájom, aby sa Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Huncovce a Žakovce

V nedeľu 17. februára 2019 sa nám dostalo milé prijatie vo farnosti Huncovce. Je to dedinka  v krásnom prostredí pod Tatrami, s majestátnym Lomnickým štítom, ktorý nám bol „na dosah ruky“. Silueta zasnežených Tatier sa nám ukazovala aj v nočných hodinách. Bol to pre nás zážitok ich vidieť!  Na začiatku pôstneho obdobia budú vo farnosti misie, ktoré budú dávať Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Obyce

V nedeľu 10. februára 2019 sme na pozvanie rodín navštívili farnosť Obyce. Pri sv. omšiach sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily s jeho apoštolátom. Potom o 14:00 hod. sme v krásnom farskom kostole Krista Kráľa začali formačno – informačné stretnutie s prezentáciou o zjavení, o združení, podomovej návšteve Panny Márie, ktorá je požehnaním pre rodiny. Podelili sme Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Sebedražie a požehnanie kaplniek PM

Ďalšou farnosťou v tomto roku, ktorú sme navštívili v nedeľu 27. januára bolo Sebedražie s filiálkou Cigeľ. Prišli sme na pozvanie pána farára Mariána Krajča. Zúčastnili sme sa troch sv. omší, na ktorých sme v rámci oznamov oboznámili veriacich o ZZM. Poobede o 13-tej hodine sme mali za hojnej účasti veriacich stretnutie v kostole v Cigli, s prezentáciou a svedectvami. Tešíme sa, že aj Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky a odovzdávanie rodinám v Jarovniciach

27. januára 2019 pribudla do farnosti Jarovnice už siedma kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Začala svoju púť vo filiálke Močidľany, aby si v rodinách vyprosovali potrebné milosti a Božie požehnanie pre všetky situácie života. Nech si Panna Mária privinie pod svoj plášť lásky a ochrany každého, kto ju s dôverou prijíma! . Tri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily každú Čítať viac . . .