Návšteva farnosti Nové Sady

15.september bude pre farnosť Nove Sady pamätný deň, pretože nám sestra Mária priniesla kaplnky Panny Márie. Pútavým spôsobom nás oboznámila so zjaveniami Panny Márie sv. Kataríne Labouré a posolstvom skrze Zázračnú medailu. Keď sme sa zoznamovali s detailmi na prednej strane medaily – ako si Panna Maria privinula zemeguľu na srdce, každý z nás pocítil Čítať viac . . .

Podomová návšteva Panny Márie v Starej Bystrici

V nedeľu 11. septembra 2022 navštívila našu farnosť sr. Gemma Blašková DKL zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. S veľkým zanietením nám – v krátkosti pri všetkých svätých omšiach a obšírnejšie pri stretnutí o 14. hod. vo farskom kostole – predstavila Združenie Zázračnej medaily. Cez zjavenia sv. Kataríne Labouré nám priblížila Zázračnú Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Bojnice a požehnanie kaplniek

V nedeľu 10. júla 2022 našu farnosť počas sv. omší v Bojniciach, navštívila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky Vincenta de Paul, aby nám porozprávala a oboznámila nás so ZZM. Priznám sa, že som nevedela o jej návšteve a o to väčšie bolo moje prekvapenie, keď som pri vstupe do nášho kostolíka v Dubnici (časť Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Nitra Chrenová

V dňoch 20. a 21.augusta 2022 počas štyroch nedeľných sv. omší našu farnosť Nitra Chrenová navštívila rehoľná sestra Mária Gostíková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. S veľkou láskou sa nám venovala a priniesla nám knižky, plagátiky, obrázky, kľúčenky, zázračné medaily, škapuliare a hlavne putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Zanietene nám rozprávala o zjavení Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Dolná Súča

V nedeľu 14. augusta.2022 nás poctila návštevou sestra Mária Gostíková. Pre veľký záujem o putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily sme pozvali sestru Máriu, ktorá je poverená šírením úcty k Panne Márii Zázračnej medaily, aby nám vysvetlila, ako si Pannu Máriu cez putovnú kaplnku uctiť a tým vytvárať priestor pre prehĺbenie viery a vzťahu s našou Čítať viac . . .