Návšteva vo farnosti Sebedražie

Ďalšou farnosťou v tomto roku, ktorú sme navštívili v nedeľu 27. januára bolo Sebedražie s filiálkou Cigeľ. Prišli sme na pozvanie pána farára Mariána Krajča. Zúčastnili sme sa troch sv. omší, na ktorých sme v rámci oznamov oboznámili veriacich o ZZM. Poobede o 13-tej hodine sme mali za hojnej účasti veriacich stretnutie v kostole v Cigli, s prezentáciou a svedectvami. Tešíme sa, že aj Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Zbehy

V novom roku 2019 sme naše návštevy vo farnostiach začali 20. januára vo farnosti Zbehy, ktorá má aj filiálku Čakajovce. Prišli sme na pozvanie pána farára Romana Gallasa. Zúčastnili sme sa na troch sv. omšiach a popoludní o 14:00 hod. bolo s prezentáciou a svedectvami spoločné stretnutie v kostole v sv. Kataríny Alexandrijskej v Čakajovciach. Vzájomne sme sa povzbudili v láske, úcte a veľkej dôvere Čítať viac . . .

Návšteva v Sedliackej Dubovej a v Oravskom Bielom Potoku

V nedeľu 21. októbra 2018 sme pokračovali v našej púti po Orave vo farnostiach Oravský Biely Potok a Sedliacka Dubová. Dostali sme pozvanie od rodín, ktoré prejavili záujem o apoštolát putovania Panny Márie po rodinách. So súhlasom miestnych pánov farárov sme sa zúčastnili na nedeľných sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali všetkým prítomným o Združení a jeho apoštoláte podomovej návštevy Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Pruské a požehnanie kaplniek PM

Poslednú septembrovú nedeľu 30.9.2018 sme navštívili farnosť Pruské, ktorá sa skladá z filiálok Horovce, Dulov, Bohunice, Krivoklát, Vršatec, Savčina, Podvažie. Boli sme na všetkých sv. omšiach, aj vo filiálkach, kde sme mali priestor povedať v skratke o Zázračnej medaile a o apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie. Popoludní o 15.00 hod. bolo spoločné stretnutie všetkých, ktorí prejavili záujem Čítať viac . . .

Návšteva v Čimhovej a Brezovici

V sobotu 20. októbra 2018 sme začali našu púť po farnostiach na Orave. Začali sme vo farnosti Čimhová, kde nás pozvali na stretnutie a posedenie so staršími. Začínali sme sv. omšou o 11. tej hodine, po nej sme sa v kostole prihovorili prítomným a cez prezentáciu sme porozprávali o Panne Márii, o Zázračnej medaile, o apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Čítať viac . . .