Požehnanie kaplniek vo farnosti Senec

V pondelok večer 19. decembra nám pri večernej sv. omši požehnal otec Garaj tri kaplnky. Po požehnaní a prednesení Modlitby prosby si ich slávnostne prevzali prvé rodiny. Vytvorili sme 2 kaplnky zo slovenských veriacich a tú tretiu zaplnili naši maďarskí veriaci. Bola prednesená aj modlitba v maďarčine. . Veľmi pekne ďakujeme za všetko, hlavne Vám Čítať viac . . .

Úcta k posolstvu Zázračnej medaily Panny Márie

V čase prežívania Adventu, ktorý je pre kresťanov obdobím čakania na príchod Spasiteľa Ježiša Krista, by sa mal každý veriaci na tento čas aj duchovne pripraviť. Toto obdobie trvá štyri týždne, čoho symbolom je adventný veniec so štyrmi sviecami. Na ranných sv. omšiach sa spievajú rorátne piesne pri sviečkach, čo pripomína, že pred narodením Ježiša Krista Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Kotešovej

Dnešný deň, 27. november 2022, bol pre našu farnosť Kotešová veľmi významným dňom. Na sv. omši sme privítali pátra Jozefa Nogu CM z rehole vincentínov. Jeho návšteva nebola náhodná, páter Jozef počas sv. omše požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej a týmto požehnaním sa aj naša farnosť začlenila do Združenia Zázračnej medaily. . Počas sv. omše Čítať viac . . .

Stretnutie členov ZZM vo farnosti Medzibrod

Dňa 26.novembra 2022 dostala naša farnosť obrovskú milosť od Panny Márie. Po misiách v roku 2016, ktoré vysluhovali kňazi vincentíni a rehoľné sestričky DKL sv. Vincenta de Paul sme sa stali všeobecnými členmi ZZM. Farnosť Medzibrod ako aj filiálky Ľubietová a Hiadeľ. Po požehnaní 3 kaplniek začala Panna Mária putovať po rodinách. Postupom času to Čítať viac . . .

Slávnosť Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Nová Ves nad Váhom

Dvadsiaty šiesty november nebol pre našu malú farnosť Nová Ves nad Váhom obyčajný deň. Slávili sme totiž sviatok Zjavenia sa Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily svätej Kataríne Labouré a privítali sme u nás sestru vincentku Máriu z Nitry, koordinátorku ZZM na Slovensku. Spoločne s naším duchovným otcom vdp. Dušanom Nemcom sme sa pomodlili radostný ruženec, Čítať viac . . .