Návšteva vo farnosti Prečín a filiálke Bodiná

Po žiadosti našej farnosti v Prečíne o putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a vypočutých modlitbách na prvú nedeľu 3.10.2021 v mesiaci október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, sme v našej farnosti a na filiálke Bodiná s radosťou privítali sestry z rehole  sv. Vincenta v Nitre. Dozvedeli sme sa o živote sv. Kataríny Labouré, ktorej sa zjavila Panna Mária, a aj o vzniku medaily, ktorej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo farnosti Jablonica

V deň narodenín nášho Kostola sv. Štefana kráľa v Jablonici sa stal v nedeľu 26.9. sviatočným  z mnohých dôvodov. Jedným z nich bola tradičná hodová slávnosť v našej obci. Ďalšou významnou udalosťou bolo  požehnanie putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Poslednou udalosťou v tento deň bolo požehnanie obnovenej sochy Jána Nepomuckého pri našom kostole. Chcem sa však poďakovať za krásny priebeh požehnania putovnej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo farnosti Tekovská Breznica

V utorok 21. Septembra sme mali v našej farnosti Tekovská Breznica milú slávnosť. Po sv. omši otec vincentín porozprával o putovnej kaplnke a p. kostolníčka s manželom si ju ako prví vzali do rodiny. Je to veľké požehnanie pre našu farnosť, že Panna Mária bude putovať po našej dedine a my sa budeme spolu s ňou modliť v našich Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Veľká Lehôtka

Sme farnosť Krista Kráľa Veľká Lehôtka, ktorú spravuje dôstojný pán farár Miroslav Sliačan. Patria do nej tri dedinky Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. V našej farnosti pred tromi rokmi vzniklo na sviatok sedembolestnej Panny Márie modlitbové spoločenstvo Rodín Kráľovnej pokoja. V dnešnej dobe má spoločenstvo 12 rodín. Niektorí členovia nášho spoločenstva Rodín Kráľovnej pokoja boli zapojení do Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Dojč a filiálke Šajdíkove Humence

V nedeľu 12.septembra, kedy oslavujeme Najsvätejšieho Mena Panny Márie, sme v našej farnosti v tento sviatočný deň dostali veľkú Božiu milosť. Prišli k nám sestry vincentky z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavili Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Sestra Mária sa najprv prihovorila farníkom vo filiálnom kostole sv. Augustína v Šajdíkových Humenciach, kde hovorila Čítať viac . . .