Návšteva Základnej školy v Beladiciach

V piatok 26. mája sme mali v škole vzácnu návštevu. Približne hodinovú prednášku si pre nás pripravila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Porozprávala nám o sv. Vincentovi de Paul, ako aj o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré a o súčasných projektoch, v ktorých sestry zo Spoločenstva pomáhajú tým, ktorí pomoc potrebujú. Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Očová

Naša farnosť Všetkých svätých v Očovej dostala tú milosť, že nás navštívila uplynulú nedeľu sestrička Mária zo Združenia zázračnej medaily. Sestrička nám láskavo a srdečne porozprávala o tom, ako sa v júli 1830 zjavila Panna Mária sestre Kataríne Labouré. Dozvedeli sme sa o tom, ako prebiehalo toto stretnutie, aký dar dostala s. Katarína od Nepoškvrnenej Čítať viac . . .

Podomová návšteva Panny Márie – Snina

V nedeľu 14. mája 2023 našu farnosť navštívila sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a predstavila nám krásnu duchovnú aktivitu, ktorú chceme rozšíriť aj v našich domácnostiach. Spočíva v tom, že sa vytvoria skupinky 20-25 rodín (prípadne samostatne žijúcich veriacich), ktorí podľa spoločného zoznamu vo svojich domovoch prijímajú malú kaplnku Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Radatice

Všetko pre Ježiša skrze Pannu Máriu „…aby som mohla vojsť a prebývať s vami ako Matka.“ Mesiac máj je zasvätený úcte Panne Márii. Ona má pre nás každého otvorené srdce dokorán, stačí len načrieť do tejto nevyčerpateľnej studnice múdrosti, dobroty a milosrdnej lásky. Našej farnosti sa dostalo požehnania 7. mája 2023, keď pozvanie k nám prijala sestra Gemma Blašková, Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Pavlovce nad Uhom

V nedeľu 30. apríla 2023 našu farnosť Pavlovce nad Uhom navštívila s. Gemma. Prijala naše pozvanie a porozprávala nám o Podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily. Zúčastnila sa na každej sv. omši, pri ktorej krátko porozprávala o ZZM, pozvala na popoludňajšie stretnutie a v troch kostoloch už aj nechala kaplnku Panny Márie s vierou, že Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Kúty

Trpezlivosť ruže prináša… A nám priniesla ružu najvzácnejšiu a najkrajšiu. Po viac ako roku sme sa aj v našej Farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch dočkali a prišla nás navštíviť sestrička Mária Gostíková, ktorá nám priniesla aj kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Túžbu, aby sme mali v našej farnosti Združenie Zázračnej medaily, modlili sa spoločne v rodinách Čítať viac . . .