Návšteva farnosti Majcichov

V nedeľu 19. júna 2022 pri sv. omšiach sme mali v Majcichove možnosť stretnúť sa s milou návštevou, rehoľnou sestrou Máriou Gostíkovou zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky z Nitry. Na konci sv. omše pred záverečným požehnaním nám sr. Mária predstavila ZZM. Pútavo a zaujímavo hovorila o živote sv. Kataríny Labouré, o jej stretnutí s Pannou Máriou, o histórii vzniku Zázračnej medaily. Zaujali nás aj Čítať viac . . .

Požehnanie prvých kaplniek vo farnosti Beladice

V tomto období sú pre našu farnosť významné aj tieto dva dátumy: 22. máj 2022 – keď sme bližšie spoznali milosti, ktoré môžeme získať od Panny Márie prostredníctvom Zázračnej medaily a prijatia putovnej kaplnky a 14. jún 2022 – keď nám počas sv. omše páter Pavol Noga CM posvätil tri kaplnky, ktoré budú putovať v našich Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Mútne

6. júna 2022 na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sme mali pri večernej sv. omši milú návštevu. Prišli pátri vincentíni, Pavol Noga a Nikolaj Dobra, aby pre našu farnosť Mútne a filiálku Beňadovo posvätili a odovzdali prvým rodinám 15 kaplniek podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Tomuto všetkému však predchádzala návšteva sestričky Gemmy v Čítať viac . . .

Návšteva v farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom

V nedeľu 5.6.2022 na Zoslanie Ducha Svätého zavítala do našej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiar nad Hronom sestra Mária, vincentka z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavila milosti, ktoré nám ponúka Panna Mária Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. . Porozprávala nám o pôvode Zázračnej medaily, o symboloch, ktoré sú na Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Bytča

V nedeľu 5.6.2022 na sviatok zoslania Ducha Svätého sme v našej farnosti Bytča privítali veľmi vzácnu návštevu. Pán Boh nám prostredníctvom sestry Gemmy poslal skutočné požehnanie. Prišla do našej farnosti s kaplnkou Panny Márie, je to apoštolát podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Už niekoľko rokov sme na ňu čakali, niektorí z nás už počuli Čítať viac . . .