Návšteva vo farnosti Pruské a požehnanie kaplniek PM

Poslednú septembrovú nedeľu 30.9.2018 sme navštívili farnosť Pruské, ktorá sa skladá z filiálok Horovce, Dulov, Bohunice, Krivoklát, Vršatec, Saučiná, Podvažie. Boli sme na všetkých sv. omšiach, aj vo filiálkach, kde sme mali priestor povedať v skratke o Zázračnej medaile a o apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie. Popoludní o 15.00 hod. bolo spoločné stretnutie všetkých, ktorí prejavili záujem Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Horovce a Ruskov

V nedeľu 2. septembra 2018 sme navštívili farnosť Horovce. Patria do nej aj dve filiálky Tušice a Tušická Nová Ves. Naši pátri vincentíni tu koncom mesiaca konali ľudové misie. Boli sme prítomné na sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali o Zázračnej medaile a apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie. Popoludní o 14,00 hod. Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Trnava – Prednádražie

V nedeľu 24. júna 2018 sme navštívili farnosť Božieho Milosrdenstva v Trnave, na sídlisku Prednádražie. Prišli sme na pozvanie farníkov a so súhlasom miestneho pána farára Mariána Díreša. Je to mladá farnosť s pastoračnými priestormi, kde sa slúžia sv. omše, na ktorých sme sa v túto nedeľu zúčastnili a porozprávali všetkým v krátkosti o ZZM, o ponuke prijímať Pannu Máriu do svojej Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Krásna

Náš víkend na východnom Slovensku sme ukončili v pondelok 2. júla 2018 na sviatok Návštevy Panny Márie u sv. Alžbety, stretnutím členov ZZM novovzniknutých skupín vo farnosti Krásna pri Košiciach. Toto stretnutie bolo večer po sv. omši v historickom kaštieli pri kostole. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o združení a apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Oravská Polhora

Dňa 10. júna 2018 sme ukončili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily na Orave. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie vo farnosti Oravská Polhora. V kostole sme sa stretli s veriacimi, ktorí prijímali kaplnku Panny Márie a ktorá bola požehnaná a odovzdaná rodinám po misiách pátrov vincentínov v roku 2012. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Čítať viac . . .