Požehnanie kaplniek v Dolnom Kubíne

Po prezentácii o Združení Zázračnej medaily spolu so svedectvami dňa 20.10., ktorú pre veriacich pripravili sestry vincentky, aby sa o ZZM a Panne Márii Zázračnej medaily dozvedeli viac, prejavili záujem viaceré rodiny aj osamelí našej dolnokubínskej farnosti a tak sa vytvorilo 5 skupín. V každej je 25 domácností, v ktorých bude pravidelne putovať kaplnka Panny Márie. Vo Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Višňové

Dňa 14.11.2021 k nám do farnosti Višňové a filiálky Turie zavítala sr. Gemma, vincentka, spolupracujúca v službe ZZM s putovnom kaplnkou Panny Márie. O túto vzácnu návštevu dlhší čas prosili viacerí ľudia z Turia, ktorí veria, že Panna Mária im vyprosí milosti, ktoré naozaj potrebujú. . Sestrička porozprávala potrebné informácie o Zdužení a jeho apoštoláte Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Lendak

Vďaka prozreteľnosti a vďaka Božiemu riadeniu som v piatok 12. novembra mohla sprevádzať sr. Gemmu do farnosti Lendak, kde sme predstavili apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a Združenie Zázračnej medaily. Naše putovanie bolo požehnané prekrásnym inverzným počasím, ktoré nám dovolilo vychutnať si pohľady na majestátne Tatry v celej ich jesennej kráse. Panna Mária Zázračnej medaily nie Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Panny Márie vo farnosti Valča

Milé spoločenstvo Zázračnej medaily Panny Márie, 4.11.2021 sme prežili vzácny deň, lebo k nám zavítal P. Jozef Noga CM. Posvätením kaplniek pre spoločenstvo rodín z Valče, Príboviec a Beníc sme sa stali i my duchovnou rodinou Zázračnej medaily Panny Márie. Bol to deň výnimočný. Panna Mária si ho posväcovala mnohými milosťami, priam zázrakmi. Všetko sa Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Terňa

24.októbra 2021 sme vo farnosti Terňa s radosťou privítali sestričku Máriu Gostíkovú, ktorá nám bližšie predstavila Združenie Zázračnej medaily a jeho ciele, medzi ktoré patrí šírenie úcty k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy a Zázračnej medaily. Farnosť Terňa pozostáva zo štyroch filiálok, a preto sme už od rána mali plne nabitý program. Našou prvou zastávkou Čítať viac . . .