Návšteva vo farnosti Trnava – Prednádražie

V nedeľu 24. júna 2018 sme navštívili farnosť Božieho Milosrdenstva v Trnave, na sídlisku Prednádražie. Prišli sme na pozvanie farníkov a so súhlasom miestneho pána farára Mariána Díreša. Je to mladá farnosť s pastoračnými priestormi, kde sa slúžia sv. omše, na ktorých sme sa v túto nedeľu zúčastnili a porozprávali všetkým v krátkosti o ZZM, o ponuke prijímať Pannu Máriu do svojej Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Krásna

Náš víkend na východnom Slovensku sme ukončili v pondelok 2. júla 2018 na sviatok Návštevy Panny Márie u sv. Alžbety, stretnutím členov ZZM novovzniknutých skupín vo farnosti Krásna pri Košiciach. Toto stretnutie bolo večer po sv. omši v historickom kaštieli pri kostole. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o združení a apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Oravská Polhora

Dňa 10. júna 2018 sme ukončili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily na Orave. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie vo farnosti Oravská Polhora. V kostole sme sa stretli s veriacimi, ktorí prijímali kaplnku Panny Márie a ktorá bola požehnaná a odovzdaná rodinám po misiách pátrov vincentínov v roku 2012. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Šulekovo

V nedeľu 20. mája 2018 sme mali stretnutie s členmi ZZM vo farnosti Šulekovo. Kde kaplnka Panny Márie putuje vo dvoch skupinách, už od roku 2011. Popoludní o 14.30 hodine sme pomocou prezentácie hovorili o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme sa navzájom k väčšej úcte, láske Čítať viac . . .

Návšteva v Čiernej Vode

V stredu 9. mája 2018 sme na pozvanie rektora kostola sv. Jána Pavla II. v Čiernej Vode, vdp. Cyrila Sitára, prišli na pravidelnú katechézu pre rodičov detí jeho farnosti, ktoré sa pripravovali na prvé sväté prijímanie. Stretnutie bolo večer o 19.00 hodine po sv. omši sme pomocou prezentácie hovorili o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej Čítať viac . . .