Stretnutie vo farnosti Rudno nad Hronom

V nedeľu 23. júna 2019 sme navštívili farnosť v banskobystrickej diecéze Rudno nad Hronom so súhlasom správcu farnosti dp. Andrejom Porubským. Vo farskom kostole v Rudne a vo filiálke Voznica pri sv. omšiach sme sa v krátkosti prihovorili a predstavili ZZM a jeho apoštolát podomovú návštevu. Po sv. omšiach sme pred kostolom rozdávali Zázračné medaily s letáčikmi. Popoludní o 14.00 hod. sme vo filiálnom Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Horná Poruba a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu na slávnosť Najsvätejšej Trojice 16. júna 2019 naša púť s Pannou Máriou mala cieľ vo farnosti Horná Poruba na Považí. Na podnet rodín, ktoré mali skúsenosť zo susedných farností, ako Panna Mária putuje po rodinách,   sme dostali pozvanie do tejto farnosti  od pána farára Stanislava Capiaka. Farský kostol sv. Kataríny je v rekonštrukcii, preto sa sv. Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Nemčiňany a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 9. júna 2019 bola krásna slávnosť – Turíce. V tento deň sme prijali pozvanie pána farára, a navštívili sme farnosť Nemčiňany, ktorá má dve filiálky Malé Vozokany a Veľké Vozokany. Pri všetkých sv. omšiach aj vo filiálkach sme krátko predstavili Zázračnú medailu a Združenie Zázračnej medaily s jeho apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie. Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Bánov a požehnanie kaplniek PM

Na pozvanie správcu farnosti vdp. Petra Čiešku a na túžbu rodín, ktoré prejavili záujem o Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát putovanie kaplnky Panny Márie po rodinách,  sme navštívili farnosť Bánov. Večer 7. júna 2019 sme sa zúčastnili prvopiatkovej sv. omše a po nej sme cez prezentáciu vysvetlili zjavenie Panny Márie sr. Kataríne Labouré, pri ktorom Panna Mária darovala Čítať viac . . .

Stretnutie v Šenkviciach

Dňa 12. mája 2019 sme sa podvečer o 16:30 hodine vo farskom kostole v Šenkviciach stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácnosti už 8 rokov. Cez prezentáciu sme porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme Čítať viac . . .