Návšteva vo farnosti Rožkovany

Našej farnosti sa 3. septembra 2023 dostalo veľkého požehnania, keď pozvanie k nám prijala sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá nám prišla predstaviť apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. To, že v živote neexistujú náhody, ale že všetko riadi dobrotivý Boh, dosvedčuje aj cesta od prvej informácie o Čítať viac . . .

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily pri chorých

Na jar tohto roka, na žiadosť pani riaditeľky zariadenia pre seniorov – CSS Vita vitalis v Prešove, Mgr. Terézie Sisakovej, prišla požehnaná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily aj medzi starkých a chorých. Mnohí tento apoštolát Združenia Zázračnej medaily privítali s radosťou. . V piatok 25. augusta 2023 navštívila zariadenie sr. Gemma Blašková, vincentka z Košíc, Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

Na naše modlitbové stretnutie sme pozvali rehoľnú sestru pre ZZM v regióne Západ, sr. Máriu Gostíkovú dkl. Bolo milé, že prišla sestra Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do Pezinka, lebo práve do Pezinka boli v 50-tych rokoch 20. storočia v dôsledku politických zmien zvážané aj sestry vincentky a slúžili tu najdlhšie zo všetkých Čítať viac . . .

Návšteva Domu Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej

25. júl 2023 v našom Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej bol niečím výnimočným. Oslavovali sme meniny pánom Vladimírom aj narodeniny – 60 rokov života pána Milana. Živým darčekom pre nich bola návšteva sestry Márie z rádu vincentiek – dcér sestier kresťanskej lásky. Osobnosť a ozajstná odovzdanosť v službe lásky a poznania a Čítať viac . . .

Kaplnka Panny Márie v Kobylách

Apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily sa v našej farnosti Kobyly začal v nedeľu 9.7.2023. Spolu sedem putovných kaplniek Panny Márie požehnal vincentín páter Jozef Noga a odovzdal ich prvým rodinám. Tie ich úvodnou modlitbou prosby s veľkou radosťou prijali do svojich príbytkov. Aj napriek tomu, že naša farnosť nie je veľmi veľká, Panna Mária si k sebe pritiahla Čítať viac . . .