Stretnutie v Šenkviciach

Dňa 12. mája 2019 sme sa podvečer o 16:30 hodine vo farskom kostole v Šenkviciach stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácnosti už 8 rokov. Cez prezentáciu sme porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme Čítať viac . . .

Stretnutie v Slovenskom Grobe

V nedeľu 12. mája 2019 sme na pozvanie rodín, ktoré prejavili záujem o apoštolát putovania Panny Márie, prišli do novej farnosti Slovenský Grob. So súhlasom miestneho pána farára sme sa zúčastnili na nedeľných sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali všetkým prítomným o Združení a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Popoludní o 13:30 hod. Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Topoľčany

Dňa 1. mája 2019 popoludní o 15:00 hodine sa, po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, uskutočnilo stretnutie vo farnosti Topoľčany. V kostole sme sa stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácností. V Topoľčanoch putuje kaplnka Panny Márie už 8 rokov, je tam 7 skupín. Cez prezentáciu sme si priblížili zjavenie Panny Márie Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Nižná a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 31. marca 2019 sme prišli do farnosti Nižná na Orave na pozvanie pána farára Mgr. Štefan Hudáčka a rodín farnosti. Pri sv. omšiach v Nižnej a vo filiálke Zemianska Dedina, sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily a s jeho apoštolátom – podomová návšteva Panny Márie. . Popoludní o 13:30 hod. sme zúčastnili Krížovej cesty Čítať viac . . .

Návšteva v Domovoch sociálnych služieb na Orave

V sobotu 30. marca 2019 popoludní sme navštívili Domovy sociálnych služieb v Oravskej Lesnej a v Zákamennom. Pozvanie sme dostali od pani riaditeľky JUDr. PhDr. Adriany Adamicovej. V zariadeniach je prítomná putujúca kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, pri ktorej sa obyvatelia modlia. Zhromaždili sme sa v jedálni, kde sme premietli krátke video o zjavení Panny Márie svätej sr. Kataríne Labouré. Ukázali sme Čítať viac . . .