Plášť Vincenta de Paul – perinatálny hospic

Drahí členovia nášho Združenia Zázračnej medaily, priatelia! prijmite prosím informáciu, že vzniká nová služba pomoci rodičom, ktorých dieťaťa trpí vážnou vrodenou chybou diagnostikovanou počas tehotenstva. Volá sa Plášť Vincenta de Paul – perinatálny hospic a môžete si o tom prečítať na stránke https://www.pvdp.sk/ Hlavným inšpirátorom je sv. Vincent de Paul, ktorý vo svojej dobe organizoval Čítať viac . . .

List generálneho otca na pôst

Rím 10. februára 2021   Môj dolámaný Kristus   Drahí členovia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Po dramatických udalostiach minulého roka, kedy utrpenie spôsobené vojnami, prírodnými katastrofami a hladom bolo znásobené pandémiou COVID-19, nás viera pobáda žiť nový rok 2021 s nádejou, a to aj v situáciách, ktoré Čítať viac . . .