List svätého Otca Františka Vincentínskej rodine

Pápež František sa modlí pred relikviou sv. Vincenta de Paul počas stretnutia s členmi vincentínskej rodiny na Námestí sv. Petra vo Vatikáne – ANSA Vo Vatikáne, 14. októbra 2017 Vatikán 14. októbra – Adorovať, byť pohostinnými a kráčať. To sú tri kľúčové slová príhovoru pápeža Františka, ktorý dnes na Námestí sv. Petra adresoval viac než jedenástim Čítať viac . . .

List svätého Otca Františka na sviatok svätého Vincenta de Paul

Vo Vatikáne, 27. septembra 2017 Drahí bratia a sestry! Pri príležitosti 400. výročia charizmy, z ktorej sa zrodila vaša Vincentská rodina, vám chcem adresovať slová vďačnosti a povzbudenia. Zároveň chcem vyzdvihnúť hodnotu a aktuálnosť svätého Vincenta de Paul. Svojou cestou života kráčal vždy otvorený na poznávanie Boha i seba samého. Jeho neustále hľadanie bolo umocnené Čítať viac . . .

Pozvánka na sympózium do Ríma

Rím, 8. marca 2017 Vážení členovia vincentskej rodiny: Milosť a pokoj nášho Pána nech je vždy s vami! S veľkou radosťou vás pozývam, aby ste prišli v dňoch 12. – 17. októbra 2017 do Ríma, aby ste sa zúčastnili na sympóziu vincentskej rodiny. Centrom tohto podujatia je téma nášho jubilea “Prijať cudzinca.” Sympózium začína od Čítať viac . . .

Jubilejný rok – 400. výročie vincentskej charizmy

Rím, 25. januára 2017   Drahí členovia vincentskej rodiny! Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami! Moje srdce je naplnené vďačnosťou a radosťou za tento „dar z neba“ dávajúci vincentskej rodine možnosť po celý rok 2017 sláviť 400. výročie vincentskej charizmy, ktorá zanechala tak hlboké stopy Ježišovej bezvýhradnej lásky vo svete za uplynulých 400 Čítať viac . . .

Kráčať po ceste zmierenia, pokoja a pokory

Rím 18. februára 2015, Popolcová streda Drahí bratia a sestry vincentskej rodiny! Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy v našich srdciach! Pôstne obdobie je vhodným časom na premýšľanie o tajomstvách našej viery. Opäť sme pozvaní pripojiť sa k Ježišovi, ktorý kráča do Jeruzalema a sprevádzať ho až na Kalváriu, v tichosti zotrvať pri hrobe a zažiť slávu jeho Čítať viac . . .