List generálneho otca – Mystika lásky pre 21. a ďalšie storočia

Rím, Pôstne obdobie 2022 Všetkým členom Vincentskej rodiny MYSTIKA LÁSKY PRE 21. A ĎALŠIE STOROČIA Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Po šiestich rokoch sa končí moje funkčné obdobie. Týmto listom na Pôst by som chcel zhrnúť adventné a pôstne reflexie za posledných 6 rokov. Začnem svojím Čítať viac . . .

Pôst 2022

Milí členovia a sympatizanti Združenia Zázračnej medaily!             Určite nás začiatok tohtoročného Pôstneho obdobia  mnohých veľmi prekvapil. Ešte neskončila pandémia a už stojíme pred ďalšími bolestnými udalosťami, ktoré  výrazne ovplyvnia aj dianie na Slovensku. No aj tohto roku nám dobrotivý Pán Boh  ponúka možnosť, aby sme sa na slávnosť zmŕtvychvstania Pána Ježiša pripravili zodpovedne a s obnoveným srdcom Čítať viac . . .

List generálneho otca na advent 2021

Rím, advent 2021   CHORÍ A STARÍ ĽUDIA MOCNÍ STAVITELIA SVETLEJ A NÁDEJNEJ BUDÚCNOSTI   Milí členovia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami! Cirkev nám každý rok ponúka dar milostiplného obdobia zvaného „Advent“, ktorý nám osobitným spôsobom pomáha pripraviť si srdce i myseľ na Vianoce. Pokračujúc v reflexii Čítať viac . . .

List generálneho otca k sviatku sv. Vincenta

Rím 15. septembra 2021   SVIATOK SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL   Všetkým členom Vincentskej rodiny Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami! Mesiac september voláme aj vincentským mesiacom, pretože sa ako členovia Vincentskej rodiny na celom svete pripravujeme spoločne sláviť sviatok svätého Vincenta de Paul pri krásne Čítať viac . . .

Plášť Vincenta de Paul – perinatálny hospic

Drahí členovia nášho Združenia Zázračnej medaily, priatelia! prijmite prosím informáciu, že vzniká nová služba pomoci rodičom, ktorých dieťaťa trpí vážnou vrodenou chybou diagnostikovanou počas tehotenstva. Volá sa Plášť Vincenta de Paul – perinatálny hospic a môžete si o tom prečítať na stránke https://www.pvdp.sk/ Hlavným inšpirátorom je sv. Vincent de Paul, ktorý vo svojej dobe organizoval Čítať viac . . .