List generálneho otca na pôstne obdobie

Rím 19. februára 2020     LIST NA PÔST 2020 „PREMIEŇAJÚCA SILA MODLITBY“   Drahé sestry a bratia vo svätom Vincentovi! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! V tomto pôstnom čase budeme naďalej uvažovať o základných prvkoch spirituality svätého Vincenta de Paul. Svätý Vincent sa stal mystikom lásky, a to vďaka tomu, že Čítať viac . . .

List generálneho otca o „Aliancii Vincentskej rodiny s ľuďmi bez domova“

Rím 12. augusta 2019 Deň narodenia svätej Lujzy de Marillac Všetkým členom Vincentskej rodiny Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! V roku 2017 sme oslávili 400. výročie zrodu vincentskej charizmy. Poďakovali sme Ježišovi za stále živú charizmu, za mnoho žien a mužov z rôznych kútov, ktorí sa Čítať viac . . .