List generálneho otca na pôst

Rím 10. februára 2021   Môj dolámaný Kristus   Drahí členovia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Po dramatických udalostiach minulého roka, kedy utrpenie spôsobené vojnami, prírodnými katastrofami a hladom bolo znásobené pandémiou COVID-19, nás viera pobáda žiť nový rok 2021 s nádejou, a to aj v situáciách, ktoré Čítať viac . . .

List generálneho otca pre Vincentskú rodinu na celom svete

Rím 11. septembra 2020 Svätý Ján Gabriel Perboyre Aliancia Famvin s ľuďmi bez domova a postkoronavírusové možnosti a výzvy pre Vincentskú rodinu na celom svete SPOLOČNE SA MODLIŤ, PREMÝŠĽAŤ A KONAŤ Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Sotva sa rok 2020 začal, už nám priniesol množstvo nečakaných Čítať viac . . .