Združenie Zázračnej medaily na Slovensku má historicky prvé vedenie

Bratislava 27. júla 2023 Generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul páter Tomaž Mavrič, CM v Ríme menoval prvé vedenie Združenia Zázračnej medaily na Slovensku. Menovacie dekréty si z rúk provinciála Misijnej spoločnosti pátra Tomáša Brezániho, CM prevzali národný prezident ZZM Silvia Lehutová, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová, DKL a národný direktor páter Jozef Noga, Čítať viac . . .

List generálneho otca na pôst

Rím 13. februára 2023   LIST NA PÔST „Urobiť z našich rodín a komunít predchuť neba“ Drahí členovia Hnutia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Boh od stvorenia sveta nechcel, aby človek žil v hermeticky uzavretom prostredí, kde by nemal vzťah s druhou osobou. Nechcel, aby bol ostrovom v oceáne, kde by nebola možnosť žiadneho Čítať viac . . .

List generálneho otca na advent

Rím 18. novembra 2022 LIST NA ADVENT EVANJELIOVÉ RADY: UNIVERZÁLNE POVOLANIE K SVÄTOSTI Všetkým členom Vincentskej rodiny Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Tento Adventný list je pozvaním k modlitbe, meditácii a prehĺbeniu evanjeliových rád, ktoré nám pomáhajú kráčať po ceste so svätým Vincentom de Paul, „mystikom Čítať viac . . .

Príhovor generálneho otca

PANNA MÁRIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY OTVÁRA DVERE VŠADE, KAM PRICHÁDZA (Príhovor generálneho otca T. Mauriča pri otvorení generálneho zhromaždenia ZZM) Drahý otec Carl, sestra Carolina, sestra Ana Amélia, drahí zvolení členovia generálnej rady a členovia tohto generálneho zhromaždenia ZZM! Veľmi sa teším, že tu s Vami dnes môžem byť a môžem sa s vami podeliť s niekoľkými úvahami o Panne Čítať viac . . .

List generálneho otca – „od štruktúry k hnutiu“

Rím 19. septembra 2022 SVIATOK SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL PREJSŤ OD ŠTRUKTÚRY „VINCENTSKEJ RODINY“ K „HNUTIU VINCENTSKEJ RODINY“ CENTRÁ VINCENTSKEJ SPIRITUALITY A FORMÁCIE PO CELOM SVETE Členom Vincentskej rodiny na celom svete Drahé sestry a bratia! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Veľkými krokmi sa blížime k sviatku sv. Vincenta, ktorý oficiálne Čítať viac . . .

8. máj – Deň matiek

PANNA MÁRIA – MAJSTERKA ŠŤASTNEJ KAŽDODENNOSTI Málo mužov pozná  každodennú námahu ženy, ktorá je zodpovedná za život v dome. Práca muža má najčastejšie produktívny charakter; jej ovocie možno merať, oceniť, premeniť na peniaze. To sa nedá urobiť s prácou, ktorá buduje rodinu. Upratovanie, pranie, varenie, obšívanie, šitie, starostlivosť o dieťa alebo o chorého v dome, Čítať viac . . .