Duchovné cvičenia ZZM v Nitre

Duchovné cvičenia ZZM v Kňazskom seminári v Nitre 26. – 28. augusta 2022 Takmer tri desiatky účastníkov sa v závere augusta stretlo na duchovných cvičeniach s P. Františkom Honíškom, ktorý nám spolu so sestrou Máriou Gostíkovou pripravili požehnané chvíle stíšenia a obrátenia. Božím riadením bolo aj konanie DC práve v dňoch, kedy si Cirkev pripomína dvoch veľkých svätých a to Moniku a jej Čítať viac . . .

Duchovná obnova v Bardejove na sídlisku Družba v Kaplnke Božieho milosrdenstva

Združenie zázračnej medaily je verejné združenie zoskupujúce laikov, zasvätené osoby aj kňazov. Jeho cieľom je šíriť úctu k Panne Márii. Aj preto sa v dňoch 29-30.7.2022 (piatok – sobota) v Bardejove na sídlisku Družba v kaplnke Božieho milosrdenstva uskutočnila duchovná obnova Združenia Zázračnej medaily. Mali sme bohatý duchovný program. Začali sme v piatok už o 15 Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia ZZM na Ústí nad Priehradou

Počas druhého júlového víkendu v dňoch 15.7.2022 – 17.7.2022 sme sa opäť mohli stretnúť na duchovnej obnove v krásnom oravskom prostredí v dedinke Ústie nad Priehradou. Naším exercitátorom bol mladý kňaz dp. Peter Olas, ktorý študoval biblistiku v Jeruzaleme a zároveň je kaplánom vo farnosti Bytča. Duchovné cvičenia začali v piatok po spoločnej registrácii, ubytovaní a večeri sme Čítať viac . . .

Stretnutie členov ZZM v Rakúsoch

Dňa 25. júna 2022 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme pripravili stretnutie našich členov Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti. S veľkou radosťou sme privítali sestričku Gemmu zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorá spolupracuje so ZZM. Spolu s ňou nás navštívili aj pani Silvia Lehutová s manželom, ktorí sú veľkými ctiteľmi Panny Márie a aktívne pracujú pre ZZM. Bolo Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia ZZM v Čičmanoch

Duchovné cvičenia ZZM v Čičmanoch v dňoch 10.-12.6.2022 s P. Dominikom Pavlom CM Počas druhého júnového víkendu v dňoch 10.-12.6.2022 sme sa po dvoch rokoch opäť mohli stretnúť na duchovných cvičeniach ZZM v penzióne Bystrík v Čičmanoch. V piatok po registrácií, ubytovaní a večeri sme sa v kaplnke spoločne pomodlili bolestný ruženec a potom nasledovala svätá omša, pri ktorej sa nám Čítať viac . . .

Duchovná obnova Hronskom Beňadiku

11.jún 2022 bol v Hronskom Beňadiku dňom modlitieb, prosieb, ďakovania a zdieľania. V benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku sa konala duchovná obnova Združenia Zázračnej medaily, ktorej sa zúčastnili noví i stáli členovia. Pod vedením pátra Mykola Dobru a sestry Márie Gostíkovej sme mali spoločnú sv. omšu, na ktorej boli požehnané aj 2 kaplnky Panny Márie Čítať viac . . .