Duchovné cvičenia a stretnutie koordinátorov v Nitre

Otec Jozef s láskou želal každej duši, aby bola zamilovaná po uši do svojho Spasiteľa – Pána Ježiša… …aby teda naša viera bola živšia… Plní nádeje v tom meste, kde je Zobor, mohli sme zrieť „Horu premenenia – Tábor“, byť zas na ňom počas každej svätej omše, prežívať momenty sväto, živšie, plnšie. Kňaz v piatok oslovil nás – Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia a stretnutie koordinátorov v Čičmanoch

Dňa 19. – 21. júna 2020 sa v penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch uskutočnili duchovné cvičenia ZZM s pátrom Ondrejom Skočíkom CM za prítomnosti sestričiek vincentiek, Gemmy a Renáty. . V rámci duchovných cvičení sa dňa 20. júna 2020 uskutočnilo aj formačné stretnutie vedúcich skupín ZZM. V tichu, v modlitbe, pri počúvaní katechéz a neskôr vzájomným zdieľaním sme sa povzbudili pre konanie dobra Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia a stretnutie koordinátorov v Hronskom Beňadiku

V termíne od 12.06.2020 do 14.06.2020 sa v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku uskutočnili duchovné cvičenia ZZM s pátrom Františkom Honíškom CM pod patronátom sestričiek vincentiek, Gemmy a Renáty. V rámci týchto duchovných cvičení sa dňa 13.06.2020 uskutočnilo aj formačné stretnutie vedúcich/koordinátorov skupín ZZM. Na úvod by som rada použila vetu pátra Františka, ktorá viackrát rezonovala týmto stretnutím, citujem: „Nie ste Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia a stretnutie koordinátorov v Nitre

Dňa 21. až 23. februára 2020 sa konali duchovné cvičenia pre členov ZZM v Nitre. Vďaka sestričkám a P. Jozefovi Garajovi sme zažili malé nebo. Páter nás povzbudzoval čítať Božie Slovo, prežívať sv. omšu a domov doniesť kus neba. Učiť sa dôverovať Bohu vo všetkom a odovzdávať všetky starosti aj radosti podľa príkladu života pátra Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Prešove

V mariánskom mesiaci októbri sme mali turnus duchovných cvičení pre ZZM aj na východnom Slovensku. Bolo to v dňoch 11. až 13. 10. 2019 v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca. Na tomto obohacujúcom stretnutí sa zúčastnilo cez 34 účastníkov z viacerých farností. Bol to čas stíšenia, zastavenia sa a modlitby. Pozvanie prijal kňaz spišskej diecézy otec Milan Hvizdoš, ktorý sprevádzal Čítať viac . . .