Modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke

V prvú sobotu v septembri (2.9.) sa uskutočnilo modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach, v Petržalke. Začalo sa modlitbou sv. ruženca, po nej nasledovala sv. omša a po krátkej prestávke (na výmenu tajomstiev v jednotlivých skupinkách – ružiach a občerstvení v pastoračnej miestnosti) pán kaplán Peter Repko vyložil Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie vo farnosti Prievidza sídl. Zapotôčky

V sobotu 26. augusta sme v našej Farnosti svätej Terezky z Lisieux v Prievidzi na sídl. Zapotôčky privítali sestričku Máriu a spoločne sme s našou nebeskou Mamičkou strávili krásne požehnané popoludnie v spoločnej modlitbe. Naša mamička je naozaj mamička Zázračnej medaily a koná veľmi rýchlo. Zverili sme jej do rúk aj dovoz sestričky Márie z Čítať viac . . .

Modlitbové dopoludnie v Topoľčiankach

V sobotu 1. júla 2023 sme s radosťou prichádzali na modlitbové stretnutie do Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach. Stretnutie bolo pripravené pre vedúce skupín a tých, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domovov. O 9:00 sme sa začali modliť radostný rozjímavý ruženec, po ktorom nasledovala modlitba za Svätého Otca Františka. Nakoľko Čítať viac . . .

Duchovná obnova vo farnosti Stožok

V sobotu 10. júna sme mali v našej farnosti Stožok výnimočný deň – duchovnú obnovu, do ktorej sa zapojila celá farnosť. P. Mykola Dobra mal veľmi obohacujúce prednášky, ktoré nielen povzbudili ale hlavne nasmerovali do ďalšieho života s Pánom a následne poučili, ako sa rozhodovať , rozlišovať a žiť. Ako byť svetlom vo vlastných rodinách Čítať viac . . .

Duchovná obnova ZZM v Hornom Vadičove

V sobotu 29.4.2023 vo farnosti Horný Vadičov v kostole sv. Mikuláša mala premiéru duchovná obnova ZZM. Zaregistrovaných bolo 107 účastníkov nielen z našej farnosti, ale aj zo širšieho okolia. Pri vstupe do kostola pomáhala so zaregistrovaním mládež zo ZMM. Obnovu nám spríjemnili aj nádhernými piesňami pri sv. omši. O 8.30 sme so sestričkou Alenkou Jurkyovou Čítať viac . . .

Stretnutie vedúcich ZZM východ

Dňa 15.04.2023, v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva sa v komunite sestier Vincentiek v Košiciach konalo stretnutie vedúcich ZZM východ. Celým stretnutím nás s láskou sprevádzala sr. Gemma. Začali sme adoráciou s Božím milosrdenstvom, kedy sme mali možnosť rozjímať nad veľkosťou Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás ľudí veľkou nádejou vzhľadom k večnému životu. Čím väčšia Čítať viac . . .