Duchovné cvičenia v Nitre

Posledný februárový víkend 22.-24. bol v Nitre u sestier vincentiek časom stíšenia, zastavenia sa a modlitby, počas krátkych duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Zúčastnilo sa nás 28 členov z rôznych farností . P. Ondrej Skočík CM nás duchovne sprevádzal a bol nám k dispozícii počas týchto dní. Bol to požehnaný čas s Ježišom a Máriou cez hlboké a zaujímavé prednášky, cez modlitbu, adoráciu, Čítať viac . . .

Mariánska duchovná obnova v Močenku

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Mária vo farnosti Močenok zorganizovali členovia ZZM spolu s pánom dekanom Petrom Michalovom, trojdňovú duchovnú obnovu pre farnosť od 7. – 9. decembra 2018, na ktorú boli pozvaní aj členovia z okolitých farností. V nedeľu popoludní sme boli pozvané aj my sestry vincentky, aby sme prispeli duchovným programom pre farnosť. Po korunke Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Nitre 2018

Dňa 16. – 18. novembra 2018 sa v Nitre uskutočnili posledné duchovné cvičenia v tomto roku pre členov Združenia Zázračnej medaily. Viedol ich dominikán o. Matej Šulík. Témou jeho prednášok bola apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v súčasnom svete. Zúčastnilo sa na nich 43 členov z rôznych farností. Niektorí mohli prísť len na jeden deň, v sobotu. Spoločne Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Prešove

Dňa 12. – 14. októbra 2018 sa v Prešove v Exercičnom dome u Jezuitov uskutočnili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily z východného Slovenska. Duchovné cvičenia viedol o. Emil Hoffmann CM a zúčastnilo sa na nich 55 členov z rôznych farností. Ďakujeme všetkým za krásne a obohacujúce spoločenstvo s Pannou Máriou a sv. Vincentom de Paul. Čítať viac . . .

Beluša – stretnutie AČ ZZM z Považia

V sobotu 29.9.2018. sa v Beluši, po niekoľkých mesiacoch od skončenia formácie, uskutočnilo stretnutie aktívnych členov ZZM z Považia, na ktoré sme sa veľmi tešili. Na začiatku stretnutia sme si pozreli krátke svedectvo sr. Gemmy o kaplnke PMZM v Paríži a následne sme sa pomodlili ruženec so zamysleniami, cez ktoré sme sa v duchu preniesli na tieto milostivé miesta Čítať viac . . .