Duchovné cvičenia v Čičmanoch

V piatok 24. mája až do nedele 26. mája 2019 sme prežili krásne dni v príjemnom prostredí v penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch na duchovných cvičeniach pre členov ZZM. Bolo nás 34 členov Združenia z mnohých farností Slovenska. Duchovne nás viedol P. Ondrej Skočík z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. . Naše poďakovania: Z hĺbky srdca ďakujem za nádherne duchovne Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Nitre

Dňa 3. – 5. mája 2019 sa v Nitre, v Provinciálnom dome sestier vincentiek, uskutočnil druhý turnus duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Viedol ich páter Jozef Garaj z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Tému prednášok čerpal veľa zo Sv. písma, z Božieho Slova a konkretizoval viaceré rady do života a do udalostí v živote. Veľa  hovoril o odovzdanosti do Božích rúk Čítať viac . . .

Pôstna duchovná obnova v Snine

13. apríla 2019 – v sobotu pred Kvetnou nedeľou – bola naším cieľom farnosť Snina, kde sa konala pôstna duchovná obnova, ktorú dávali naši pátri vincentíni. V tento deň bol priestor pre členov Združenia Zázračnej medaily, teda pre všetkých, ku ktorým pravidelne prichádza kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do domácnosti. Vo farnosti je 7 skupín. Deň sa Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Nitre

Posledný februárový víkend 22.-24. bol v Nitre u sestier vincentiek časom stíšenia, zastavenia sa a modlitby, počas krátkych duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Zúčastnilo sa nás 28 členov z rôznych farností . P. Ondrej Skočík CM nás duchovne sprevádzal a bol nám k dispozícii počas týchto dní. Bol to požehnaný čas s Ježišom a Máriou cez hlboké a zaujímavé prednášky, cez modlitbu, adoráciu, Čítať viac . . .

Mariánska duchovná obnova v Močenku

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Mária vo farnosti Močenok zorganizovali členovia ZZM spolu s pánom dekanom Petrom Michalovom, trojdňovú duchovnú obnovu pre farnosť od 7. – 9. decembra 2018, na ktorú boli pozvaní aj členovia z okolitých farností. V nedeľu popoludní sme boli pozvané aj my sestry vincentky, aby sme prispeli duchovným programom pre farnosť. Po korunke Čítať viac . . .