Púť ZZM v Paríži 2019

V dňoch 21.-24. septembra 2019 sa uskutočnila už tradičná púť členov ZZM do Paríža – do kaplnky zjavenia k Panne Márii Zázračnej medaily. Radosť a spomienky účastníkov…. Už to, že som sa zúčastnil tejto púte, pripisujem Božej prozreteľnosti a pozvaniu Panny Márie cez vás sestričky. Mám veľkú úctu k našej Nebeskej Mamke a ona chcela aby Čítať viac . . .

Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Chceme sa poďakovať za Vašu spoluúčasť, spoluprácu, štedrosť a ochotu zapojiť sa do výroby a predaja srdiečok v zbierke vincetínskej rodiny BOJ PROTI HLADU vo Vašich farnostiach! Nech je dobrotivý a milosrdný Nebeský Otec Vašou odmenou za dobré skutky a pomoc chudobným. Zbierka BPH 2018 sa ukončila vo februári 2019 a vyzbierala sa suma 238 530,92€ Čítať viac . . .

Projekt DePaul – varenie guľáša

Dobrovoľníci zo Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Šurany sa teraz v pôste zapojili do projektu „DePaul.“ Tento projekt zrealizujú 3. apríla 2019, kedy pôjdu do nocľahárne DePaul v Bratislave variť guľáš pre chudobných, núdznych a ľudí bez domova. Na tento projekt prispeli mnohé rodiny, ktoré navštevuje kaplnka Panny Márie, ale aj iní dobrodinci. Všetkým Čítať viac . . .

Charita vo farnosti Špačince

V duchu charizmy svätého Vincenta sme aj my – členovia Združenia zázračnej medaily – túžili robiť niečo konkrétne, pomáhať tam, kde je to potrebné. Raz ročne sa síce zúčastňujeme ,,nášho,, Boja proti hladu a prinášame medzi našich farníkov voňavé srdiečka, ale každý z nás cítil, že by chcel urobiť niečo viac. Túžba bola obrovská, ale akosi sme nevedeli, Čítať viac . . .