Projekt DePaul – varenie guľáša

Dobrovoľníci zo Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Šurany sa teraz v pôste zapojili do projektu „DePaul.“ Tento projekt zrealizujú 3. apríla 2019, kedy pôjdu do nocľahárne DePaul v Bratislave variť guľáš pre chudobných, núdznych a ľudí bez domova. Na tento projekt prispeli mnohé rodiny, ktoré navštevuje kaplnka Panny Márie, ale aj iní dobrodinci. Všetkým Čítať viac . . .

Púť členov ZZM do Paríža

22.- 25. septembra 2018 od soboty do utorka sa uskutočnila celý rok očakávaná púť členov ZZM do Paríža – do kaplnky zjavenia k Panne Márii Zázračnej medaily. Na púti, ktorú zorganizovali p. Silvia Lehutová so sr. Gemmou,  bolo 26 účastníkov z celého Slovenska. Duchovnými sprievodcami boli P. Jozef Garaj CM, ktorý na našich vzácnych miestach v Čítať viac . . .

Púť do Ríma – 400. výročie

Sympózium a celosvetové stretnutie vincentskej rodiny v Ríme pri príležitosti 400. výročia založenia vincentskej charizmy.                                                V stredu 11.10.2017, vo večerných hodinách sa 2 plné autobusy pútnikov z vincentskej rodiny zo Slovenska vydali na cestu, ktorá viedla do večného mesta Ríma. Zišli sme sa skoro všetky vetvy vincentskej rodiny: kňazi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sestry Dcéry kresťanskej Čítať viac . . .

Púť ZZM do kaplnky v Paríži

Pútnický zájazd do Paríža. Som jedna z nášho Združenia Zázračnej medaily. Preto nemusím opisovať to nadšenie, keď mi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa púte do Paríža za vzácnou Pannou Máriou, našou drahou Matkou. Áno do Paríža, priamo na to miesto, kde sa naša Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré v r. 1830, aby nám prostredníctvom tejto sestry Čítať viac . . .

Haiti

Milí členovia rôznych vetiev VR, v týchto posledných dňoch sme dostali poštu od našich sestier z Haiti. V prílohách posielam ich sprievodný list z posledného vyúčtovania, plus niekoľko fotiek. Vďaka za to, čo ste pre chudobných na Haiti urobili!   Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Misia  Haïti « Láska je nekonečne vynaliezavá »   Náš veľmi srdečný pozdrav posilnený Čítať viac . . .