Systémová zmena v službe chudobným

V dňoch 7.-8.2.2020 sa v Nitre uskutočnil dvojdňový seminár o Systémovej zmene zameranej na ľudí v chudobe pod vedením Medzinárodnej komisie Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny. Seminár venovaný koncepcii Systémovej zmeny viedli členovia Medzinárodnej komisie pán James Claffey (Spolok sv. Vincenta de Paul, USA) a páter Giuseppe Turati, CM (Taliansko). Systémová zmena smeruje ďalej, než len k poskytnutiu jedla, oblečenia, či Čítať viac . . .

Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Chceme sa poďakovať za Vašu spoluúčasť, spoluprácu, štedrosť a ochotu zapojiť sa do výroby a predaja srdiečok v zbierke vincetínskej rodiny BOJ PROTI HLADU vo Vašich farnostiach! Nech je dobrotivý a milosrdný Nebeský Otec Vašou odmenou za dobré skutky a pomoc chudobným. Zbierka BPH 2018 sa ukončila vo februári 2019 a vyzbierala sa suma 238 530,92€ Čítať viac . . .

Projekt DePaul – varenie guľáša

Dobrovoľníci zo Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Šurany sa teraz v pôste zapojili do projektu „DePaul.“ Tento projekt zrealizujú 3. apríla 2019, kedy pôjdu do nocľahárne DePaul v Bratislave variť guľáš pre chudobných, núdznych a ľudí bez domova. Na tento projekt prispeli mnohé rodiny, ktoré navštevuje kaplnka Panny Márie, ale aj iní dobrodinci. Všetkým Čítať viac . . .

Charita vo farnosti Špačince

V duchu charizmy svätého Vincenta sme aj my – členovia Združenia zázračnej medaily – túžili robiť niečo konkrétne, pomáhať tam, kde je to potrebné. Raz ročne sa síce zúčastňujeme ,,nášho,, Boja proti hladu a prinášame medzi našich farníkov voňavé srdiečka, ale každý z nás cítil, že by chcel urobiť niečo viac. Túžba bola obrovská, ale akosi sme nevedeli, Čítať viac . . .

Sviatok ZZM – Panny Márie Zázračnej medaily 27.novembra 2018

Každý rok 27. novembra si pripomíname hlavný sviatok Združenia Zázračnej medaily – sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily. Je to deň zjavenia PM sv. sestre Kataríne Labouré, kedy odovzdala svetu vzácny dar – Zázračnú medailu! V tento deň si v mnohých farnostiach, kde Panna Mária putuje po rodinách, pripomínajú Jej sviatok sv. omšou, pobožnosťou, adoráciou, či iným stretnutím Čítať viac . . .