BPH, charita a pomoc chudobným

Na jeseň 2019 a na začiatku roka 2020 sa naši členovia zapojili do pomoci chudobným. V mnohých farnostiach napiekli medovníkové srdiečka a zorganizovali zbierku „Boj proti hladu.“ Posledná zbierka 13. ročníka bola ukončená 29.2.2020 s čistým výnosom 226 427,60 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom. Aj tento rok sme pomohli mnohým deťom, chudobným rodinám a osamelým vo Čítať viac . . .

Systémová zmena v službe chudobným

V dňoch 7.-8.2.2020 sa v Nitre uskutočnil dvojdňový seminár o Systémovej zmene zameranej na ľudí v chudobe pod vedením Medzinárodnej komisie Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny. Seminár venovaný koncepcii Systémovej zmeny viedli členovia Medzinárodnej komisie pán James Claffey (Spolok sv. Vincenta de Paul, USA) a páter Giuseppe Turati, CM (Taliansko). Systémová zmena smeruje ďalej, než len k poskytnutiu jedla, oblečenia, či Čítať viac . . .

Púť ZZM v Paríži 2019

V dňoch 21.-24. septembra 2019 sa uskutočnila už tradičná púť členov ZZM do Paríža – do kaplnky zjavenia k Panne Márii Zázračnej medaily. Radosť a spomienky účastníkov…. Už to, že som sa zúčastnil tejto púte, pripisujem Božej prozreteľnosti a pozvaniu Panny Márie cez vás sestričky. Mám veľkú úctu k našej Nebeskej Mamke a ona chcela aby Čítať viac . . .

Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Chceme sa poďakovať za Vašu spoluúčasť, spoluprácu, štedrosť a ochotu zapojiť sa do výroby a predaja srdiečok v zbierke vincetínskej rodiny BOJ PROTI HLADU vo Vašich farnostiach! Nech je dobrotivý a milosrdný Nebeský Otec Vašou odmenou za dobré skutky a pomoc chudobným. Zbierka BPH 2018 sa ukončila vo februári 2019 a vyzbierala sa suma 238 530,92€ Čítať viac . . .