Bezprostredná príprava na Vianoce 2021

Bezprostredná príprava na slávnosť
Ježišovho narodenia (rozpis)

 

Jednotlivé regióny sa v daný deň budú modliť sv. ruženec, desiatok ruženca …
alebo obetujú sv. omšu na daný úmysel

 

  1. deň 17. decembra – región Košice, Humenné, Trebišov

Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre ZZM na Slovensku a na celom svete.

 

  1. deň 18. decembra – región Prešov a Bardejov

Za dar otvoreného srdca pre potreby núdznych, chudobných, opustených a všetkých  chorých a trpiacich.

 

  1. deň 19. decembra – región Poprad, Kežmarok, Spiš

Za Božie požehnanie, ochranu a potrebné zdravie pre nášho Sv. Otca Františka, biskupov, kňazov a zvlášť pre všetkých spovedníkov.

 

  1. deň 20. decembra – región Rožňava, B. Bystrica, Prievidza

Za dar lásky, pokoja a jednoty v našich srdciach, v našej spoločnosti i v Cirkvi.

 

  1. deň 21. decembra – región Orava, Kysuce

Za dar ducha pokánia pre nás všetkých a za dar odvahy a sily pre tých, ktorí váhajú a majú akékoľvek zábrany pristúpiť k sviatosti zmierenia

 

  1. deň 22. decembra – región Turiec, Žilina, Považie

Za dar vzájomnej lásky, odpustenia, porozumenia a otvorenosti pre nový život v našich rodinách.

 

  1. deň 23. decembra – región Nitra, Topoľčany, Nová Baňa

Za dar večnej spásy pre všetkých našich drahých zosnulých, príbuzných, priateľov a dobrodincov.

 

  1. deň 24. decembra – región Trnava, Bratislava, Skalica

Za dar vďačnosti za príchod Spasiteľa na svet a za dar neustálej túžby po Eucharistii.