Návšteva vo farnosti Valaská Belá

V poslednú aprílovú nedeľu – 29. apríla 2018 – našu farnosť Valaská Belá poctili svojou návštevou sestry Vincentky z Nitry. Priniesli kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily; prihovorili sa nám pri sv. omšiach, kde nás v krátkosti oboznámili s posolstvom Panny Márie a návštevách Panny Márie po rodinách. O 15:00 hod., po litániách, sme si cez Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Horná Maríková

V sobotu, 28. apríla 2018, naše putovanie smerovalo na Horné Považie do dlhej, no krásnej dedinky Horná Mariková, kde už Panna Mária Zázračnej medaily v kaplnke putuje po rodinách od roku 2013. Do skupinky priebežne pribúdajú rodiny, počet narástol a tak sa ukázala potreba rozdeliť ju na dve skupiny. Naše stretnutie bolo v Penzióne „Eva Mária“, kde nás s láskou Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Bratislava – Blumentál

Dňa 22. apríla 2018 sa vo farskom kostole farnosti Blumentál uskutočnilo stretnutie všetkých, ktorí majú túžbu prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domácností. Vznikli dve skupiny. P. Milan Grossman CM začal stretnutie požehnaním kaplniek a odovzdaním rodinám. Nasledovala prezentácia. Chceme sa poďakovať za túto slávnosť prijatia do rodiny ZZM a tak mať účasť na Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Nitra – Čermáň

Dňa 6. apríla 2018 sme na pozvanie duchovného otca Dušana Moleka prišli do kostola sv. Urbana na Čermáni. Bol to prvý piatok vo veľkonočnej oktáve, zúčastnili sme na sv. omši. Po deviatniku k Božiemu milosrdenstvu sme mali stretnutie pre všetkých, ktorí mali záujem a chceli sa niečo viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily, a ktorí prijímajú a chcú Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Ilava a požehnanie kaplniek Panny Márie

V nedeľu 11. marca 2018 sme na pozvanie pána dekana Mgr. Patrika Sojčáka prišli do farnosti Ilava. Pri sv. omšiach v Ilave a vo filiálke Iliavke sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily s jeho apoštolátom – podomová návšteva Panny Márie. Po spoločnom obede, na ktorý nás s láskou pozvali farníci, sme sa v kostole Všetkých svätých o 15.00 Čítať viac . . .